Uw recht is onze

expertise

INCASSO


LLG Juristen is een full service incassobureau. Met behulp van het door ons ontwikkeld collect-systeem incasseren wij uw vorderingen snel en doeltreffend ongeacht de hoogte of oorsprong.   Dit collect-systeem  werkt niet alleen snel  maar ook  klantvriendelijk waar het kan en streng waar het moet. Onze resultaten zullen u dan ook verbazen!


Omdat wij geloven in de kracht van ons collect-systeem behandelen wij uw niet betwiste vorderingen uiteraard op basis van No Cure No Pay.


Vanzelfsprekend leveren wij maatwerk omdat voor het merendeel van de vorderingen een gestandaardiseerde benadering niet meer volstaat. Uw wensen volgen wij daarbij op de voet zodat onze dienstverlening naadloos aansluit op uw administratief proces.


Bovendien kunnen wij u als geen ander behulpzaam zijn bij het optimaliseren van uw order to cash traject zodat openstaande posten zo veel mogelijk worden voorkomen en uw DSO wordt verbeterd.


Onze incassodiensten samengevat:


- pre incasso
- minnelijke incasso
- gerechtelijke incasso
- huurincasso


- beslag- en executierecht
- eigendomsvoorbehoud
- pandrecht
- hypotheekrecht


- creditmanagement (optimalisatie van order to cash en DSO)
- debiteurenbewaking
- recovery van oude vorderingen
- uitwinning van debiteurenportefeuilles


- internationale incasso 


- volume-incasso