Uw recht is onze

expertise

RECHTSGEBIEDEN


LLG Juristen is actief op een breed scala van rechtsgebieden. Wij kunnen u adequaat adviseren en bijstaan met betrekking tot de navolgende onderwerpen :


Arbeidsrecht:
- arbeidsconflicten
- arbeidscontracten
- arbeidsvoorwaarden
- bemiddeling bij arbeidsconflicten
- concurrentie- en relatiebedingen
- managementovereenkomsten
- ontslagprocedures
- reorganisatie

Contract- en Ondernemingsrecht:
- aandeelhoudersovereenkomsten
- aansprakelijkheid
- algemene voorwaarden

- B.I.M. (bedrijven in moeilijkheden)

- contracten
- contractmanagement

- faillissement en voorkoming daarvan

- financiering en zekerheden
- fusie
- geschillen
- herstructurering
- inkoopvoorwaarden
- koop- en verkoopovereenkomsten
- overname

- ontvlechting ondernemingen

- participatie
- rechtsvormen
- samenwerking

- verkoopvoorwaarden

- vennootschapsrecht

- zekerheidsrecht (pand/hypotheek/eigendomsvoorbehoud)


Vastgoedrecht:
- huurincasso
- huurovereenkomsten

- huurgeschillen

- indeplaatsstelling
- koop- en verkoop
- ontbinding (huur)overeenkomsten
- ontruiming
- overlast

- pachtrecht

- renovatie


Procesrecht:
- procesvoering
- bodemprocedures
- kort geding procedures
- conservatoir beslag en opheffing daarvan
- executiegeschillen
- schikkingsonderhandelingen
- vaststellingsovereenkomsten

- voorlopig getuigenverhoor


Beslag- & executierecht:
- conservatoir beslag
- executoriaal beslag
- sequestratie


Start Up begeleiding:

 - rechtsvormen

- samenwerkingsvormen

- samenstellen van contracten 

- samenstellen van algemene voorwaarden

- risico-inventarisatie  


Hippisch recht:

- koop- en verkoopovereenkomsten

- verborgen gebreken

- stallingsovereenkomsten

- lesovereenkomsten

- aansprakelijkheid

- samenwerkingsovereenkomsten

- sponsorovereenkomsten


Legal coaching:

- juridisch begeleiden van ondernemingen

- sparringpartner


Mediation:

- bemiddeling bij geschillen


Second legal opinion:

- second opinion van uw juridische positie in geschillen


Voor kwesties op het gebied van strafrecht en fiscaal recht werkt

LLG Juristen samen met een aantal gespecialiseerde partners.  


Voor grensoverschrijdende kwesties werkt LLG Juristen nauw samen met nederlandse advocaten die in het buitenland gevestigd zijn. Op deze manier kunnen wij u behulpzaam zijn voor kwesties die spelen in België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Polen,  Rusland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zwitserland.